آینده فناوری های مالی با نیوار

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭی ﻫﺎی ﺭﻭﺯ، ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﮏ ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ.
اقتصاد دیجیتالی در ایران رشد سریعی را آغاز کرده است.
نیوار به عنوان یک شریک تجاری توانمند و پیشرو، فرصت خوبی برای تغییر و تحول کسب و کار و کاربران در دنیای دیجیتال امروز فراهم آورده است.
ما یک شرکت فین تک، با قابلیت ارائه سرویس ها و محصولات متنوع و به روز در حوزه تراکنش های مالی هستیم. ما برای مشتریان و کاربران خود، راه حل های کامل و یکپارچه پرداختی مالی با در نظر داشتن بهبود عملکرد کسب و کار و ایجاد سهولت در زندگی روزمره، همراه با استفاده از آخرین راهکارهای پرداختی روز دنیا را فراهم می آوریم.
سیستم ها و پلتفرم های یکپارچه و هوشمند ما به شما قابلیت پذیرش و پردازش هر نوع تراکنش مالی را می دهد. ما قصد داریم با استفاده از این قابلیت ها به کسب و کار شما کمک کنیم.
ما تکنولوژی روز دنیا را خوب می شناسیم.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻴﻮﺍﺭ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ زیر ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ هزینه ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﻧﻴﻮﺍﺭ ﻳﮏ ﻓﻴﻦ ﺗﮏ ﭼﺎﺑﮏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
با راهکارهای نیوار به دنیای اقتصاد دیجیتال قدم بگذارید.
تمرکز پلتفرم های ما بر ارائه خدمات کاربردی دیجیتال، پرداخت را ساده و تجربه کاربران را بهبود داده و نهایتًا منجر به افزایش کارایی و عملکرد روزانه مشتریان نیوار شده است.
تمرکز فن آوری های ما بر ارائه راه حل هایی است که منجر به افزایش درآمد، کاهش هزینه و ریسک می شود و در عین حال قدرت رقابتی شما را بالا می برد.
تمرکز فن آوری های ما بر ارائه آخرین راه حل ها و تکنولوژی برای تراکنش های مالی است.
ما توانسته ایم راهکارهای متنوع و راحتی را ارائه بدهیم که نتیجه آن فرآیند پرداخت ساده تر و کاهش هزینه های مازاد برای مشتریانمان شده است. اگر به دنبال راه حل های انحصاری در ابعاد وسیع هستید، می توانید به ما به عنوان تکنولوژی برای تراکنش های مالی شما، که هسته اصلی وجودی ما است، اعتماد داشته باشید. ما همراه شما، نیازهایتان را شناسایی، سپس بهترین راه حل را برای کسب و کارتان ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.